บทความสอบสาธิต

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล

   การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทุกคนต้องใส่ใจ และทำความเข้าใจด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอนุบาลของเราได้ถูกต้อง  สำหรับแนวทางที่ทาง www.แนวข้อสอบสาธิต.com จะมาบอกกล่าวกันนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดย ดร.Nir – J arniv โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางในเชิงปฏิบัติได้ดังนี้คือ

 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่น

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของเด็กอนุบาล ต้องมีความยืดหยุ่น และให้ปรับเปลี่ยนไปตามความชอบของเด็กๆ อาทิ หากเด็กๆ กำลังมีความสนใจในการทำอาหาร อย่างนี้ให้จัดชั่วโมงการทำอาหารให้กับเด็กๆ เป็นต้น

 

2. ผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอน

โดยการจัดการเรียนการสอนให้ทั้งในรูปแบบของกลุ่มใหญ่ และก็มีการสอนแบบกลุ่มย่อยลงมารวมถึงการสอบแบบตัวต่อตัว อย่าลืมว่าเราจะต้องเน้นเรื่องของการเข้าสังคมให้กับเด็กๆ ทุกคน

 

3. คำนึงถึงการแก้ไขเชิงพฤติกรรม

เน้นการสอนที่ทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้สอนต้องรู้จักการเสริมแรง การให้เด็กๆ ได้เห็นจากตัวอย่างจริง เช่นอยากให้เป็นนักร้อง ต้องให้เด็กๆ ได้เห็นนักร้องจริงๆ เป็นต้น

 

4. หากิจกรรมที่เด็กๆ ทำที่บ้านได้

ลองมองหากิจกรรมที่สามารถให้เด็กๆ กลับไปทำที่บ้าน หรือเรียนรู้แล้วสามารถนำไปทำต่อที่บ้านได้

 

5. ผู้สอนต้องมีความรู้หลากหลายด้าน

เวลาที่เด็กๆ เข้ามาเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีความหลากหลาย ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายด้าน และสามารถทำการจัดการเรียนการสอนได้หลายๆ แนว

 

เป็นอย่างไรบ้างครับกับแนวทางของ ดร.Nir – J arniv จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลนั้น หัวใจของการจัดการเรียนการสอน คือการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับ