บทความสอบสาธิต

การเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาลอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาโตมาเป็นเด็กเกเร

การเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาลอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาโตมาเป็นเด็กเกเร

   ไม่มีใครที่สามารถทำนายอนาคตของลูกของตนเองได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาจะเติบโตเพื่อกลายเป็นเด็กที่ดี หรือการเติบโตเพื่อกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว เราสามารถควบคุมปัจจัยในการปกป้องเขาจากการเสี่ยงต่อการเป็นเด็กเกเรได้ โดยทาง www.แนวข้อสอบสาธิต.com จะขอเสนอ แนวทางง่ายๆ ในการป้องกันไม่ให้บุตรหลานหรือเด็กๆ ของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง กลายเป็นเด็กเกเรครับ

 

1. ทำสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

ข้อแรกนั้น จงทำสภาพแวดล้อมทั้งหลายให้เหมาะสมกับตัวเด็กๆ ด้วย อาทิ อย่าให้เขาเห็นบุคคลหรือภาพที่อาจสื่อไปในทางความรุนแรงต่างๆ แน่นอนว่าถ้าเพื่อนบ้านของคุณเป็นคนไม่ดี คุณจำเป็นต้องย้ายสถานที่ออกมาครับ

 

2. อย่าทะเลากันต่อหน้าเด็ก

ข้อต่อมาคือ คุณพ่อคุณแม่อย่าทะเลาะกันต่อหน้าเด็กโดยเด็ดขาด การทำแบบนี้จะทำให้เด็กๆ นั้นซึมซับความรุนแรงที่ผู้ปกครองได้ทำ และผมบอกเลยครับว่าเด็กๆ เหล่านี้รับรู้อาการของการทะเลาะกันได้

 

3. ควบคุมสื่อ

ขั้นต่อมาคือ การควบคุมสื่อ ในช่วงแรกๆ อย่าเพิ่งให้เด็กเปิดดูทีวี หรือรายการต่างๆ ด้วยตนเอง เพราะการทำแบบนี้ทำให้เด็กๆ มีความก้าวร้าวได้ด้วยการเสพสื่อที่ไม่มีคุณภาพอย่างในบ้านเรา ถ้าจะให้เด็กดูทีวี คุณพ่อคุณแม่ควรจะอยู่ด้วยทุกครั้ง เพื่อคอยดูแลเด็กๆ ระหว่างที่เสพสื่อต่างๆ

 

4. ให้เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิ

พยายามพาเด็กๆ ไปฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรม การทำแบบนี้ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีอย่างรวดเร็วมาก และเป็นการสร้างเกราะป้องกันความก้าวร้าวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

เพียงสี่ขั้นตอนง่ายๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการปฏิบัติและสามารถสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ได้อย่างดีครับ