เข้าระบบแนวข้อสอบสาธิตออนไลน์


ลงทะเบียนแนวข้อสอบสาธิต ลงทะเบียนแนวข้อสอบสาธิต
ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจแนวข้อสอบสาธิตออนไลน์


ลงทะเบียนแนวข้อสอบสาธิต 3 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่สนใจ แนวข้อสอบสาธิตออนไลน์

      1. ลงทะเบียนสมาชิก (เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อมูลรหัสผ่านให้ทาง Email และโทรศัพท์มือถือ กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง)
      2. ชำระเงินตามรายละเอียดที่ส่งให้ทาง Email
      3. แจ้งการชำระเงิน หลังจากนั้นไม่เกิน 24 ชม. จะมีการส่ง Email หรือ SMS เพื่อแจ้งให้สามารถเข้าไปทำข้อสอบสาธิตได้