ทำไมต้องแนวข้อสอบสาธิต.com?

     แนวข้อสอบสาธิตของเรา มีข้อมูลสถิติส่วนตัวของเด็กๆ แต่ละคนว่าโดยรวมทั้งหมดแล้ว ทำข้อสอบแนวข้อสอบสาธิตได้คะแนนประมาณเท่าไร (ซึ่งถ้าเด็กๆ ทำได้อยู่ในช่วง 70% ขึ้นไป ก็มีโอกาสที่จะสอบติดโรงเรียนสาธิตชื่อดังได้)
     นอกจากนั้นยังมีความพิเศษเหนือใคร คือข้อมูลสถิติรวมของเด็กทั้งหมดที่เคยเข้าใช้แนวข้อสอบสาธิตออนไลน์ เพื่อทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะประเมินลูกของเราได้ว่ามีความพร้อมในการสอบสาธิตมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆ

1. สีสันสวยงาม

จากงานวิจัยหลายๆ แห่ง พบว่ารูปภาพการ์ตูนและสีสันที่สวยงามทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกเบื่อในการทำข้อสอบ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้สามารถจดจำรูปแบบและแนวทางการหาคำตอบได้เป็นอย่างดี

2. เนื้อหาครอบคลุม

ข้อสอบมีหลากหลายวิชา ทั้ง วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, การคิดวิเคราะห์, เชาว์ปัญญา และคุณธรรมสำหรับเด็ก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสำหรับการสอบสาธิต

3. ทำซ้ำได้

สามารถทำข้อสอบได้หลายรอบ ทำให้เด็กได้ฝึกได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสาธิตได้ต่อเนื่องยาวนาน ในแต่ละรอบที่ทำระบบจะมีการเก็บสถิติ ทำให้สามารถประเมินเด็กๆ ได้ว่าแต่ละข้อเคยตอบอะไรไว้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวข้อสอบสาธิต

โปรโมชั่นแนวข้อสอบสาธิต

เกี่ยวกับเรา

          แนวข้อสอบสาธิต.com คือศูนย์รวมแนวข้อสอบสาธิตแบบออนไลน์ ที่เด็ก ๆ สามารถที่จะทำข้อสอบได้อย่างสนุกสนาน ทุกที่ ทุกเวลา
          สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่จะทำการสอบสาธิต ไม่ว่าจะเป็น สาธิตจุฬา, สาธิตเกษตร, สาธิตประสานมิตร, โรงเรียนประถมในเครือคาทอลิค และโรงเรียนประถมอื่น ๆ
          แนวข้อสอบของเราประกอบด้วยข้อสอบหลากหลายวิชา ทั้ง วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, การคิดวิเคราะห์, เชาว์ปัญญา และคุณธรรมสำหรับเด็ก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสำหรับใช้ในการสอบเข้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ
          เราได้ทำการรวบรวมแนวข้อสอบสาธิตจากหลาย ๆ แหล่ง ทั้งจาก หนังสือเตรียมสอบสาธิต, ครูอนุบาล, เวบไซต์, แนวข้อสอบเก่า, ตัวอย่างข้อสอบใหม่, คำบอกเล่าจากเด็ก ๆ ที่สอบสาธิตจริง ๆ จากนั้นนำมาจัดทำเป็นแนวข้อสอบสาธิตในแบบที่มีสีสันสวยงาม มีรูปภาพที่สวยงามชัดเจน