แนวทางการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล (www.แนวข้อสอบสาธิต.com)

โปรโมชั่นแนวข้อสอบสาธิต

โปรโมชั่นแนวข้อสอบสาธิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Email : satitexam@gmail.com หรือ webmaster@แนวข้อสอบสาธิต.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-891-1486 หรือ 089-893-6789
Line ID : @sobsatit
เพิ่มเพื่อน
Facebook Message : แนวข้อสอบสาธิต Message

คลิก!!! เข้าทดลองทำข้อสอบสาธิตฟรี

บทความสอบสาธิต (www.แนวข้อสอบสาธิต.com)

แนวทางการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล

แนวทางการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล

   หลังจากลูกคลอดออกมาแล้ว สิ่งสำคัญประการหนึ่งนอกเหนือจากการดูแล เลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่เป็นกำลังของประเทศชาติ นั่นคือการจัดการเรียนการสอน และพาเขาเข้าสู่สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตต่างๆ (สาธิตจุฬา, สาธิตเกษตร, สาธิตประสานมิตร, สาธิตรามฯ) ซึ่งถือได้ว่าหากบุตรหลานได้เข้าเรียนแล้ว เขาจะสามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น 4 แนวทางด้านล่างต่อไปนี้ คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่านและใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนสาธิตต่างๆ นะครับ

 

ให้ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก จนกว่าจะเข้าโรงเรียน

แนวทางข้อแรกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กคือ จงพยายามจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เขาคลอดออกมา โดยผ่านกิจกรรม หรือของเล่นต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ สามารถที่จะหยิบจับและเล่นได้ตามที่ตนเองต้องการ

 

วางกรอบเรื่องสุขอนามัย

เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นฐานของสุขภาพกับเขา อาทิ การเข้าห้องน้ำ การอาบน้ำ การล้างหน้า แปรงฟันเป็นต้น

 

สิ่งแวดล้อมสำคัญมาก

อย่าลืมใส่ใจหรือตรวจสอบว่า สิ่งแวดล้อมของเราเป็นอย่างไรด้วย เพราะสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กในช่วงอนุบาลจะส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจเขาอย่างมาก

 

พ่อแม่สำคัญกับลูก

ในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ถือได้ว่าพ่อแม่ เป็นครูคนแรกของลูกๆ คุณจึงสามารถจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยกรอบ 3 ข้อด้านบนมาออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมลูกๆ สำหรับการสอบสาธิตได้ครับ

 

จะเห็นว่า กรอบแนวคิดพื้นฐานทั้งสี่ประการที่กล่าวมานี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองต่างจัดการศึกษาในกรอบที่ได้แนะนำไปนี้จะส่งผลให้บุตรหลานของเรา กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักของประเทศสืบไปในอนาคต


วันที่ 2014-09-21

   << เคล็ดลับเตรียมอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กอนุบาลที่จะสอบสาธิต   อาหารที่ไม่ควรให้เด็กอนุบาลทานโดยเด็ดขาด >>